top of page
Welding

Tűzvédelmi

szakvizsga

A szakvizsgát saját előadótermünkben vagy megfelelő létszám esetén az ügyfél telehelyén  is megszervezzük.

A szakvizsga fél napot vesz ígénybe, mely magában foglalja a képzést és a vizsgát is.

A vizsga 5 évig érvényes. A vizsgaidőpontokat a jelentkezési létszámtól függően tudjuk meghatározni.

A kitöltött jelentkezési lapot e-mailben várjuk: b3.mernokiiroda@gmail.com

A vonatkozó rendelet meghatározza, hogy mely foglalkozási ágak és munkakörök végzőinek, illetve a tevékenységet végzők közvetlen felettesének kötelező tűzvédelmi szakvizsgát tenni. Ezek a következőek:

1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.
3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.

A szakvizsga fél napot vesz ígénybe, mely magában foglalja a képzést és a vizsgát is.

A vizsga 5 évig érvényes. A vizsgaidőpontokat a jelentkezési létszámtól függően tudjuk meghatározni.

A kitöltött jelentkezési lapot e-mailben várjuk.

Technicians at Work

Munkavédelmi oktatások

Munkavédelmi oktatásokat létszámtól és tevékenységtől függően telephelyünkön, vagy akár az Önök által választott helyszínen is megtartjuk.


 Az oktatások szükségességét a munkavédelmi törvény követeli meg:

a) munkába álláskor,

b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,

c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,

d) új technológia bevezetésekor

elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként – a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.

Fire Extinguisher

Tűzvédelmi oktatások

Tűzvédelmi oktatásokat létszámtól és tevékenységtől függően telephelyünkön, vagy akár az Önök által választott helyszínen is megtartjuk.


Az oktatás a munkábalépés előtt és ismétlő jelleggel évente kötelező.

 A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

adr kép.jpg

ADR 1.3 szerinti képzés

ADR 1.3 fejezete szerinti képzést létszámtól és tevékenységtől függően telephelyünkön, vagy akár az Önök által választott helyszínen is megtartjuk.


Az oktatás kötelező azoknak, akik veszélyes áruk közúti szállítási láncában részt vesznek:

  • veszélyes áru csomagolója

  • veszélyes áru töltője

  • veszélyes áru berakója, kirakója

  • veszélyes áru szállítója

  • veszélyes áru feladója

  • veszélyes áru címzettje

First Aid box on pink BG_edited.jpg

Munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyamok

A jogszabályok által előírt munkahelyi elsősegélynyújtó személyek képzését a megbízó telephelyén, vagy saját előadótermünkben végezzük. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlatorientált képzésre, hogy a résztvevők valódi használható tudással gazdagodjanak. A képzés időtartama 6 óra (8x45perc).

bottom of page